Proposition 2018/19:91
– Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69
   
 
Titel:Proposition 2018/19:91 – Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69
Utgivningsår:2019
Omfång:96 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:91
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd, anställningsskyddslagen. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år.

När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla ska höjas
 
  © 2017 Jure AB