Regeringens skrivelse 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
Utgivningsår:2019
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819031
Serie:Propositioner nr. 2018/19:31
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Nytt signalsystem för järnvägen – effektiviteten i införandet av ERTMS (RiR 2018:21). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB