RH 2018
– samt register 2014-2018
   
 
Titel:RH 2018 – samt register 2014-2018
Utgivningsår:2019
Omfång:341 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138327388
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 787 SEK exkl. moms
Referat av rättsfall i hovrätterna under 2018 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister.
 
  © 2017 Jure AB