Affärsrätten i ett nötskal
   
 
Författare:Kjellström Anders
Titel:Affärsrätten i ett nötskal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:167 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144131696
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt

Pris: 297 SEK exkl. moms
En förståelse av de grundläggande rättsregler som gäller inom marknadsekonomin är nödvändig för var och en av dess aktörer. Affärsrätten i ett nötskal behandlar kort och rakt på sak de regler som styr affärslivet i vid mening.

Boken tar främst upp civilrättsliga regler inom avtalsrätten, köprätten, konsumentlagstiftningen samt inom arbetsrätt och associationsrätten. Vidare behandlas marknadsrätt och konkurrensrätt. EU-rätten, som har uppdaterats i denna upplaga, och den inre marknadens principer förklaras och sätts in i sitt sammanhang. Utöver att reglernas huvudsakliga innebörd förklaras, redogör författaren också för deras syften och inbördes struktur.

Affärsrätten i ett nötskal riktar sig till utbildningar som rymmer ett inslag av juridik och till den som vill ha en översiktlig kunskap om affärsrättens regelsystem.
 
  © 2017 Jure AB