EU:s insolvensförordning m.m.
– En kommentar
   
 
Författare:Mellqvist Mikael
Titel:EU:s insolvensförordning m.m. – En kommentar
Utgivningsår:2002
Omfång:396 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008371
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

SLUT på förlag
Denna lagkommentar kommenterar främst EU:s förordning om insolvensförfarande som trädde i kraft den 31 maj 2002. Här kommenteras även direktiven rörande insolvens hos försäkringsbolag och finansiella institut som skall införlivas i medlemsstaternas lagstiftning under år 2003.

Insolvensförordningen reglerar frågor om medlemsstaternas insolvensjurisdiktion enligt en modell som innebär en kompromiss mellan universalitets- och territorialitetsprinciperna. Vidare regleras frågor om erkännande och verkställighet av avgöranden träffade inom ramen för ett obeståndsförfarande i en annan medlemsstat. Hit hör inte minst en förvaltares (eller motsvarandes) rättsliga ställning i en annan medlemsstat. Sist men inte minst behandlas förordningens lagvalsregler, dvs. de bestämmelser som avgör vilken rättsordning som skall tillämpas i olika frågor som kan komma upp under handläggningen av ett obeståndsförfarande.

Författaren har valt att disponera kommentaren på ett sätt som avviker från den kommenterade insolvensförordningens disposition.
 
  © 2017 Jure AB