Sakrättens fyra huvudfall
   
 
Författare:Zetterström Stefan
Titel:Sakrättens fyra huvudfall
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:193 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370703
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 273 SEK exkl. moms
Sakrättens fyra huvudfall är en bok om allmän sakrätt avseende lös egendom. Boken behandlar frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom.

Boken är främst avsedd för juristutbildningen i sakrätt, men även för andra som studerar och praktiserar sakrätt. Boken tar inte endast upp teoretiska frågeställningar, utan även författarens praktiska erfarenheter från handläggning av konkursfrågor vid såväl tingsrätt som advokatbyrå.
 
  © 2017 Jure AB