Fordran & skuld
   
 
Författare:Mellqvist Mikael , Persson Ingemar
Titel:Fordran & skuld
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:323 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370475
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 455 SEK exkl. moms
I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller ett stort antal exempel. För att bredda perspektivet, och för att placera skuldebrevsrätten i sitt sammanhang, berörs också allmänna fordringsrättsliga frågor rörande bl.a. ränta, preskription m.m. Vidare behandlas översiktligt växel- och checkrättsliga grundregler samt konsumentkrediter och vissa värdepappersrättsliga frågor.

Genom rikliga hänvisningar till förarbeten, doktrin och praxis är boken också användbar som en ”liten” handbok.
 
  © 2017 Jure AB