FAR Etik
– IESBA:s Etikkod 2019
   
 
Titel:FAR Etik – IESBA:s Etikkod 2019
Utgivningsår:2019
Förlag:FAR
ISBN:9789188735225
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
De fem grundläggande principerna som Etikkoden slår fast, och som är avsedda att styra FAR-medlemmarnas agerande och förhållningssätt, är oförändrade. Dessa är integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt samt professionellt uppträdande. Samma principer genomsyrar även FAR:s etikrekommendationer och etikuttalanden.

De huvudsakliga förändringarna i den uppdaterade Etikkoden är:

- Uppdelning av innehållet i regler och tillämpningsmaterial
- Tydligare och bättre anpassade bestämmelser om motåtgärder
- Utökade bestämmelser avseende att erbjuda eller acceptera olika förmåner
- Nytt tillämpningsmaterial för att betona vikten av att förstå fakta och omständigheter när professionellt omdöme används
- Nytt tillämpningsmaterial för att förklara hur efterlevnaden av de grundläggande principerna stöder en professionellt skeptisk inställning vid en revision eller annat bestyrkandeuppdrag
 
  © 2017 Jure AB