Prop. 2001/02:57 Återvinning av säkerhet i konkurs
   
 
Titel:Prop. 2001/02:57 Återvinning av säkerhet i konkurs
Anmärkning:Ds 1998:40
Utgivningsår:2002
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:57
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB