FAR Börsvolymen 2019/2020
   
 
Titel:FAR Börsvolymen 2019/2020
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2019
Omfång:1626 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735249
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 675 SEK exkl. moms
Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självregleringen på området. Få tillgång till prospekt-, marknadsmissbruksdirektivet och takeover-regler m.m. Börsvolymen är ämnesindelad och innehåller även en alfabetisk förteckning.

Nyheterna i årets upplaga av Börsvolymen:

- Nya regler om prospekt. EUs nya prospektförordning träder i kraft den 21 juli vilket får följdverkningar för hela prospektregleringen.
- Uppdaterade emittentregler från Nasdaq, bl.a. med en ny sorts företag, Acquisition company och vissa förändringar i kraven på informationskraven rörande revisionsberättelser.
- Uppdaterade regler för noterade bolag från NGM, bland annat med förändringar i informationskraven rörande revisionsberättelser.
- Skärpt reglering av närståendetransaktioner. Börsbolag regleras härvid i nya 16 a kap. ABL, medan MTF-listade bolag ska följa samma regler enligt ett nytt initiativuttalande från Aktiemarknadsnämnden, AMN 2019:25.
- Uppdaterade regler från Euroclear, såväl emittentregler som kontoföringsreglerna har uppdaterats.
 
  © 2017 Jure AB