FAR Försäkringsvolymen 2019/2020
   
 
Titel:FAR Försäkringsvolymen 2019/2020
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2019
Omfång:1637 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735256
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 675 SEK exkl. moms
Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är indelad efter område och med den alfabetiska förteckningen och sökordet hittar du enkelt det du söker.

Nyheterna i årets upplaga av Försäkringsvolymen:

- Ändrade placeringsregler för Första–Fjärde AP-fonderna. AP-fonderna får placera mer kapital än tidigare i så kallade illikvida eller alternativa tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omsättas. Kraven på minsta andel räntebärande värdepapper sänks från 30 till 20 procent. Det införs även mål om att fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling.
- Solvens II-förordningen har ändrats vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för värdepapperiseringar och STS-värdepapperiseringar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag.
- De nya reglerna om försäkringsdistribution till följd av EUs försäkringsdistributionsdirektiv är i kraft sedan den 1 oktober 2018.
 
  © 2017 Jure AB