Rättsregler
– En introduktion till juridiken
   
 
Författare:Hydén Håkan , Hydén Therese
Titel:Rättsregler – En introduktion till juridiken
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:188 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144131061
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 329 SEK exkl. moms
Rättsregler är en uppskattad grundbok som ger enkla och tydliga förklaringar kring juridisk metod och beslutsfattande. I boken behandlas hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten: maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll, ur ett juridiskt perspektiv. Författarna ger en översikt av rättssystemets uppbyggnad och indelning, där de framhåller särdragen i olika typer av rättsregler samt går igenom lagtolkningsmetoder och beskriver hur man hittar i olika rättskällor.

Med åren har den internationella rätten vuxit i takt med en tilltagande globalisering och fått allt större betydelse för tillämpningen av svensk rätt. I denna åttonde upplaga är dessa avsnitt grundligt upp daterade, liksom lagar och allmänna händelser på det juridiska området.

Genom att sätta in och förklara rättsreglerna i sitt ekonomiska och sociala sammanhang passar Rättsregler särskilt väl till olika introduktions kurser i juridik. Den passar också som kurslitteratur för praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå, t.ex. PA-utbildningar, socialt arbete och rektorsutbildning.


"Rättsregler är en bok som alla nya juriststudenter borde läsa. Här introduceras de grundläggande begreppen, rättsområdesindelningen och den juridiska metoden genom en väl genomtänkt kontextualisering. Boken underlättar förståelse genom att verkligen visa hur "law in books" påverkar "law in action" och vice versa."
Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
 
  © 2017 Jure AB