300 frågor och svar om entreprenadjuridik
   
 
Titel:300 frågor och svar om entreprenadjuridik
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:228 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173339469
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 387 SEK exkl. moms
Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Byggindustrins frågespalt Fråga juristerna, där entreprenadjurister från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening under åren 2007–2018 har svarat på frågor.

Frågor och svar landar ofta i det så kallade AB-systemet (Allmänna Bestämmelser).

Vid småhusentreprenader där enskild konsument är beställare gäller ABS 18. Det är ett standardavtal som förutom av Sveriges Byggindustrier har antagits av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och ytterligare några parter. Vidare tas frågor kring Hantverkarformuläret 17 samt kopplade till lagen om offentlig upphandling (LOU) upp i boken.

År 2015 gavs en första upplaga av denna bok ut med titeln 200 frågor om entreprenadjuridik, I nuvarande utgåva har bl.a. ytterligare ca 100 frågor lagts till, vilka har publicerats under de senaste tre åren.
 
  © 2017 Jure AB