Ändring av varumärken
   
 
Författare:Olausson Maria
Titel:Ändring av varumärken
Utgivningsår:2002
Omfång:77 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231424
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 114
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
Ändring av varumärke kan ske huvudsakligen på två sätt, genom ändring av märkets utseende eller genom ändring av varuslag. Därvid aktualiseras den viktiga frågan om var gränsen går för varumärkets identitet. Den har betydelse för dels vilka ändringar som får göras i varumärkesregistret och i ansökan om registrering, dels i vilken form ett ändrat varumärke tillfredställer kravet på användning.

Boken är en noggrann och omfattande studie av hur varumärkeslagens regler tillämpas i dessa två situationer ur ett nationellt och ett EG-rättsligt perspektiv.

Författaren diskuterar också förväxlingsbedömningen och utrymmet för ändringar.
 
  © 2017 Jure AB