Rätt Skatt 2020
   
 
Författare:Kardvik Urban , Samuelson Lars
Titel:Rätt Skatt 2020
Utgivningsår:2020
Omfång:781 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152358672
Serie:Rättserien
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 615 SEK exkl. moms
Rätt Skatt 2020 har alla aktuella siffror, belopp och regler du behöver i ditt arbete, som avskaffad värnskatt och slopad skatt för personer över 65 år. Nya uppslagsord om fri rörlighet för kapital och arbetstagare har lagts till, liksom fördjupad information om internationell beskattning, koncerninterna fordringar och utländsk fordringsrätt.
 
  © 2017 Jure AB