Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m.
– En kommentar
   
 
Författare:Bergquist Ulf , Hedström Ulrika
Titel:Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. – En kommentar
Utgivningsår:2019
Omfång:471 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021872
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 869 SEK exkl. moms
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s bodelningsförordning är vissa regler i tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) fortfarande aktuella. Boken innehåller också en uppdaterad kommentar till den svenska kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförordning.

Advokaterna ULF BERGQUIST och ULRIKA HEDSTRÖM, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf i såväl IBL och IAL som de fortfarande aktuella paragraferna i LIMF. Författarna har varit engagerade i det internationella och nationella arbete som lett fram till den nya lagstiftningen.
 
  © 2017 Jure AB