Arbetsrätten
– En introduktion
   
 
Författare:del Sante Naiti , Garpe Bengt , Göransson Håkan Gabinus
Titel:Arbetsrätten – En introduktion
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:136 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209621
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 229 SEK exkl. moms
Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem
och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen.
Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband
med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare. Den är också lämplig som hjälpreda för praktiskt verksamma som vill ha en orientering om det arbetsrättsliga regelsystemet.

Denna reviderade åttonde upplaga har uppdaterats främst med hänsyn till ändrad lagstiftning (t.ex. i diskrimineringslagen, reglerna i LAS om förlängt anställningsskydd till 69 år, utökad fredsplikt och nya utstationeringsregler) och ny rättspraxis. Vissa förtydliganden har gjorts jämfört med tidigare
upplagor.
 
  © 2017 Jure AB