Tolkning av försäkringsvillkor
   
 
Författare:Radetzki Marcus
Titel:Tolkning av försäkringsvillkor
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:156 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022237
Ämnesord:Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 406 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:· att klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,· att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval härav presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor samt· att mera i detalj undersöka de tolkningsfaktorer som brukar sägas vara av objektiv natur och som i de allra flesta fall blir avgörande när innebörden av en omtvistad bestämmelse i ett försäkringsavtal ska fastställas.På ett mera övergripande plan kan målsättningen med boken sägas vara:· att skapa förutsättningar för att frågor beträffande tolkning av försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning ska hanteras på ett enhetligt sätt samt· att därigenom befrämja rättssäkerheten vid försäkringsbolagens skadehantering och vid den hantering av tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor som äger rum i domstolar och rådgivande nämnder.
 
  © 2017 Jure AB