Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning
– En kommentar
   
 
Författare:Billquist Bengt , Olsson Lars , Thomsson Rune
Titel:Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:364 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018735
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 665 SEK exkl. moms
Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och kommenterar lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva förhandlingssystemet på bostadshyresmarknaden.Kommentaren bygger i huvudsak på lagförarbeten och överrättsavgöranden, främst Bostadsdomstolens och Svea hovrätts avgöranden. I sin grund avser kommentaren att vara deskriptiv.Den andra upplagan har uppdaterats med lagändringar och nya rättsfall med 2 oktober 2019 som brytdatum.
 
  © 2017 Jure AB