Köplagen
– En kommentar
   
 
Författare:Ramberg Jan , Herre Johnny
Titel:Köplagen – En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:804 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021520
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 2042 SEK exkl. moms
I verket kommenteras den svenska köplagen. Också lagarna i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras även i betydande utsträckning hur köplagen förhåller sig till reglerna i den internationella köplagen, CISG. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur i Sverige och övriga Norden. Sedan förra upplagan har ICC antagit nya tolkningsregler för leveransklausuler, Incoterms 2020, som träder i kraft den 1 januari 2020. De nya klausulerna kommenteras genomgående i framställningen.
 
  © 2017 Jure AB