Prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal
   
 
Titel:Prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal
Utgivningsår:2019
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:63
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår lagändringar som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, framför allt i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Genom tydligare regler blir det enklare för både konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter de har. Det handlar bland annat om den information en näringsidkare ska lämna till en konsument innan ett avtal ingås. Exempelvis ska en näringsidkare vara skyldig att tillhandahålla konsumenten ett formulär som han eller hon kan använda för att ångra ett avtal. Regeringen föreslår också en bestämmelse om när risken för en vara går över på konsumenten i vissa fall när varan transporteras till konsumenten samt en bestämmelse om att en konsument har rätt att få tillbaka sådant som han eller hon har betalat till följd av ett ogiltigt avtalsvillkor.

Bakgrunden till förslagen är en översyn av genomförandet av EU:s direktiv om konsumenträttigheter från 2011.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.
 
  © 2017 Jure AB