Skattelagstiftning 20:1
– Lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2020
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 20:1 – Lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2020
Upplaga:60 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1122 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022084
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 546 SEK exkl. moms
I Skattelagstiftning 2020:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.
 
  © 2017 Jure AB