Medbestämmandelagen
– En kommentar
   
 
Författare:Edström Örjan
Titel:Medbestämmandelagen – En kommentar
Utgivningsår:2020
Omfång:311 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106907
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 650 SEK exkl. moms
Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf.
Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet.

Kommentaren behandlar MBL:s regler om förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande, stridsåtgärder, medling och tvistelösning m.m. Rättsläget redogörs för med hänvisningar till lagens förarbeten, litteraturen och ett stort antal rättsfall. Olika tolknings- och tillämpningsproblem klaras ut. Dessutom berörs viktigare kollektivavtal på området.

I anslutning till MBL:s regler behandlas även MBL:s tillämpning på den offentliga sektorn och den inverkan som främst EU-rätten och Europakonventionen har på tillämpningen av MBL.

I slutet av boken finns ett sak- och rättsfallsregister samt hänvisningar till litteratur på området.

 
  © 2017 Jure AB