Prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online
   
 
Titel:Prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online
Utgivningsår:2020
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:79
Ämnesord:Krediträtt , Marknadsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Konsumentskyddet på betalningsmarknaden är en prioriterad fråga för
regeringen.

Regeringen föreslår att det ska införas ett krav på betaltjänstleverantörer att presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska ett sådant betalningssätt visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

Det nya kravet ska tas in i lagen om betaltjänster. Regeringen föreslår även att ett handlande som strider mot det nya kravet ska anses otillbörligt mot konsumenter vid tillämpning av marknadsföringslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB