Övningsbok i beskattning
– Beskattningen 2020
   
 
Författare:Edvardsson Leif , Eriksson Asbjörn
Titel:Övningsbok i beskattning – Beskattningen 2020
Upplaga:44 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:144 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144135977
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 258 SEK exkl. moms
Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt.

Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt, författad av Asbjörn Eriksson.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i beskattningsrätt och skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som t.ex. vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet. Kommenterade lösningar till övningsuppgifterna (med lagrumshänvisningar) finns i Lösningar till övningsbok i beskattning.
 
  © 2017 Jure AB