FAR Skattevolymen 2020:1
   
 
Titel:FAR Skattevolymen 2020:1
Utgivningsår:2020
Omfång:1280 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735300
Typ av verk:Författningssamling
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 695 SEK exkl. moms
Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

Nyheter i Skatt 2020:1:
- Nya regler för avropslager i annat EU-land.
- Sänkt skatt och höjd gräns för redovisningsskyldighet av reklamskatt.
- Ny lag om skatt på avfall som förbränns.
- Ändrade EU-regler om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor som börjar gälla från och med 1 januari 2021.
- Nya regler mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar.
- Slopad värnskatt.
- Krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion vid ROT och RUT.
- Ändrade regler för vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.
- Implementering av nya EU-regler om pensionsstiftelser.
- Nya regler om riktålder för pension för pensionssystem och angränsande trygghetssystem.
- Förlängning av utbetalning av garantipension i vissa fall till bosatta utomlands.
- Nya regler om anstånd med kupongskatt i vissa fall.
- Sänkt koldioxid- och energiskatt på diesel och bensin.
- Nya anståndsregler för vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning.
- Omräknade belopp för vissa punktskattepliktiga varor.
- Ändring av EU:s tullområde.

Innehåll:
- Inkomstskatt
- Moms
- Sociala avgifter
- Fastighet
- Internationellt
- Punktskatter
- Skatteförfarande
- Redovisning
- Brott och process
- Rekommendationer från FAR
- Siffror och tabeller
- Sökord
 
  © 2017 Jure AB