FAR Samlingsvolymen 2020 Revision (Del 2)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2020 Revision (Del 2)
Utgivningsår:2020
Omfång:1618 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735294
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 695 SEK exkl. moms
I FAR:s Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Nyheter 2020:
- Omstrukturering och omarbetning av RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt.
- Översyn och uppdatering av övriga RevR och RevU. Främst redaktionella ändringar och förtydliganden. Ändringarna påverkar också en hel del exempel på revisionsberättelser.
- Uppdateringar av lagar och förordningar: tjänstepensionsföretag regleras numera i en egen lag, vilket fått en del följdverkningar i annan lagstiftning, penningtvättsreglerna har uppdaterats och i vissa avseenden skärpts och mindre ändringar har även gjorts i annan lagstiftning.
- Revisorsinspektionen har dragit tillbaka sitt allmänna uttalande om FAR:s uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision.

Innehåll:
- Inledning och ramverk
- Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
- FAR:s rekommendationer och uttalanden
- Författningar
- Revisorsinspektionen
 
  © 2017 Jure AB