Prop. 2019/20:96 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
   
 
Titel:Prop. 2019/20:96 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Utgivningsår:2020
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:96
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 19 juni 2019 om ändring i avtalet den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring av lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom ändringsprotokollet den 19 juni 2019, ska gälla som lag i Sverige.

Genom ändringsprotokollet införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Minimistandarderna ingår i OECD/G20:s åtgärdspaket inom projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet. Protokollet medför bl.a. att en ny bestämmelse för att förhindra avtalsmissbruk införs samt ändrade bestämmelser om tvistlösning.
 
  © 2017 Jure AB