Övningar för kurser i arbetsrätt
   
 
Författare:Mulder Bernard Johann , Funck Carina , Inghammar Andreas , Nyström Birgitta , Schömer Eva , Westregård Annamaria J.
Titel:Övningar för kurser i arbetsrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:222 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144135397
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 330 SEK exkl. moms
Arbetsrätten reglerar relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det övergripande syftet med såväl anställningsavtalet som kollektivavtalet är att reglera villkoren för det enskilda arbetsförhållandet.

Övningar för kurser i arbetsrätt inleds med en kort översikt över den svenska arbetsmarknaden och arbetsrätten. Därefter följer ett antal kapitel med övningsuppgifter som belyser arbetsrättens olika delar. Här återfinns bland annat frågeställningar om anställningens ingående, uppsägning och avsked, arbetsskyldighet, förenings- och förhandlingsrätt, kollektivavtal, stridsåtgärder, diskriminering, arbetsmiljö och internationella förhållanden. Uppgifterna är på såväl grundläggande som avancerad nivå. Många av dem har sin grund i verkliga händelser.

I denna upplaga har boken kompletterats med förslag till svar på många av övningsuppgifterna. Dessa hjälper och vägleder läsaren i vilka problemställningar som tas upp i frågorna och hur de kan lösas. Detta bidrar till inlärningen och förståelsen för ämnet arbetsrätt och dess många teman.

Övningar för kurser i arbetsrätt vänder sig till studerande på arbetsrättsliga grund- och fortsättningskurser, men också till den som vill träna sig i arbetsrättslig problem- och konfliktlösning.
 
  © 2017 Jure AB