Partneringboken
   
 
Författare:Hane John , Österberg Malin
Titel:Partneringboken
Utgivningsår:2020
Omfång:262 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170257
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 555 SEK exkl. moms
Bygg- och anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. Sedan millenieskiftet har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”.

Boken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt), och tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB