A comparison between Swedish and EEC environmental policy and law with particular emphasis on chemical legislation
   
 
Författare:Lidforss Marina
Titel:A comparison between Swedish and EEC environmental policy and law with particular emphasis on chemical legislation
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1994
Omfång:96 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984016
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 26
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB