Patentrett
   
 
Författare:Stenvik Are
Titel:Patentrett
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:511 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202608293
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 1520 SEK exkl. moms
Ved patent oppnås enerett til utnyttelse av tekniske løsninger. Formålet med patentering er å stimulere til teknisk utvikling. Overgangen til et kunnskapsbasert næringsliv har gjort patenter til viktige verktøy i mange bedrifters forretningsstrategi, og immaterielle rettigheter – inkludert patenter – får stadig større betydning for virksomhetenes verdi.
Patentrett, som nå foreligger i fjerde utgave, inneholder en bred fremstilling av rettsreglene om patenter etter patentloven og Den europeiske patentkonvensjonen. Forfatteren behandler både reglene om patentsøknader, meddelte patenters rettsvirkninger, søknadsgangen hos Patentstyret og patentprosessen for domstolene, overdragelse og lisensiering, samt reglene om arbeidstakeroppfinnelser.
Patentrett er standardverket innenfor faget. Boken er nødvendig for alle som arbeider med patenter i praksis, som advokater, patentingeniører, i industrien eller på andre måter. Den egner seg også som lærebok.
 
  © 2017 Jure AB