FAR Skattevolymen 2020:2
   
 
Titel:FAR Skattevolymen 2020:2
Utgivningsår:2020
Omfång:1334 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735393
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 695 SEK exkl. moms
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Nyheter i Skattevolymen 2020:2

- Ny lag om rapporteringsplikt för vissa gränsöverskridande arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar mellan behöriga myndigheter.

- Ändrade reglar om investeraravdrag som innebär att investeraravdrag begränsas till investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år och att investeraravdrag inte beviljas vid investeringar i företag som handlas på en MTF-plattform eller en liknande marknadsplats utanför EES.

- Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt nedsättning av den allmänna löneavgiften med tio procentenheter på sådan ersättning.

- Ny lag om punktskatt på plastbärkassar.

- Ändrade regler för uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad, uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor.

Ändrade regler till följd av covid-19

- Ändrade regler för anstånd med betalning av skatter och avgifter.

- Ny lag om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor upp till ett värde på 1.000 kronor per anställd.

- Tillfälliga regler om nedsättning av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften.

- Tillfälliga regler om nedsättning av egenavgifter och den allmänna löneavgiften för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

- Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond avseende beskattningsår 2019.

- Tillfälliga regler för den som redovisar mervärdesskatt helårsvis att få anstånd med inbetalning av mervärdesskatt.


Om Skattevolymen

Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

- Upplägg och innehåll
- Inkomstskatt
- Moms
- Sociala avgifter
- Fastighet
- Internationellt
- Punktskatter
- Skatteförfarande
- Redovisning
- Brott och process
- Rekommendationer från FAR
- Siffror och tabeller
- Sökord

 
  © 2017 Jure AB