PBL
– En handbok om PBL och samhällsbyggande
   
 
Författare:Mattsson Nancy , Hagander Carl-Gustaf
Titel:PBL – En handbok om PBL och samhällsbyggande
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:288 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170271
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 582 SEK exkl. moms
Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas.

Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med kommentarer, exempel och illustrationer för att underlätta förståelsen.

Boken förmedlar också på ett lättbegripligt sätt PBLs bakgrund och koppling till andra lagar som berör samhällsbyggandet. Ett fylligt register, som kombinerar begreppsförklaringar och sidhänvisningar, bildar en uppslagsdel och snabb ingång till texten.
 
  © 2017 Jure AB