Bättre arbetsmiljö Handbok
   
 
Titel:Bättre arbetsmiljö Handbok
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:299 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9789173652773
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 397 SEK exkl. moms
Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska, organisatoriska och sociala (psykosociala). Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.

Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, friskvård, arbetsrelaterad stress, alkohol och andra droger, hot och våld, kränkande särbehandling och diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, smittrisker och andra biologiska arbetsmiljörisker, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och rehabilitering.

Uppslagsboken kan gärna kompletteras med skrifterna BAM - Chefens och skyddsombudets roll samt BAM - För alla medarbetare. Tillsammans utgör de en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.

Det här är den femtonde upplagan.
 
  © 2017 Jure AB