Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide
   
 
Författare:Jansson Yvonne
Titel: Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Förlag:FAR
ISBN:9789188735409
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 171 SEK exkl. moms
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.

Boken är skriven för redovisningskonsulter som arbetar med mindre företag som efterfrågar stöd i arbetet med hållbart företagande. Den passar även för andra rådgivare och för företag som är intresserade av att påbörja sitt hållbarhetsarbete.

Guiden inleds med en övergripande beskrivning av hållbarhet, hållbart företagande, frivillig hållbarhetsredovisning samt kort om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och vilken effekt den kan få även på de mindre företagen som inte omfattas av lagkravet men ändå kan förväntas att redovisa olika hållbarhetsfrågor.

Boken innehåller en arbetsprocessbeskrivning i åtta steg som exemplifierar hur arbetet kan gå till rent praktiskt
 
  © 2017 Jure AB