Karnov 20020/21
– Svensk lagsamling med kommentarer
   
 
Titel:Karnov 20020/21 – Svensk lagsamling med kommentarer
Anmärkning:3 Volymer samt register. Teckna stående order på denna produkt. Kontakta Jure på 08-6620080 eller order@jure.se
Upplaga:25 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:5444 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139400066
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 13385 SEK exkl. moms
Karnov bokverk 2020/21 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga av bokverket finns 750 författningar uppdaterade i sin lydelse per den 1 juli 2020. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra EU:s arvsförordning, lag (2017:310) om framtidsfullmakter, spellag (2018:1138), lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, lag (2018:1653) om företagsnamn, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, kustbevakningslag (2019:32), lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter och lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Karnov bokverk 2020/21 består av tre band och ett register.
 
  © 2017 Jure AB