Arbetstidslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Grahn Erik , Ask Henric
Titel:Arbetstidslagen – En kommentar
Anmärkning:
Utgivningsår:2021
Omfång:168 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139400035
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 400 SEK exkl. moms
Arbetstidslagen – en kommentar är en praktisk kommentar till och metodisk genomgång av lagen.

Arbetstidslagen existerar i gränslandet mellan arbetsmiljörätt och arbetsrätt. Kommentaren är därför ett ovärderligt redskap för att förstå arbetstidslagens betydelse.

Kommentaren går på ett pedagogiskt sätt igenom lagtext och förarbeten. Arbetstidslagen har tolkats i flera avgöranden från EU-domstolen, Arbetsdomstolen och förvaltningsdomstolar. Avgörandenas betydelse för reglerna på arbetsmarknaden kommenteras och redovisas utförligt, men även innebörden av myndigheters beslut.

Utöver detta hänvisas till rättsregler med betydelse för arbetstidsfrågor, bland annat arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Kommentaren är användbar för alla som arbetar praktiskt med arbetstidsfrågor, till exempel arbetsmiljöansvariga, juridiska experter, skydds- och arbetsmiljöombud, fackliga ombud och advokater samt för alla övriga som behöver en praktisk fackbok. Den kan med fördel användas som kurslitteratur i arbetsrättsliga utbildningar på akademisk nivå.
 
  © 2017 Jure AB