Praktisk sjörätt
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Schelin Johan , Widlund Mattias
Titel:Praktisk sjörätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:343 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238473
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 392 SEK exkl. moms
Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne.

I denna fjärde reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området. Dessutom innehåller boken ett antal inom branschen vanligt förekommande standardavtal och standardvillkor såsom Shipman 2009, Conlinebooking 2016, Conlinebill 2016, Genwaybill 2016, Gencon 1994, Laytime Definitions for Charter Parties 2013, Gentime 1999, Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 2011, York Antwerpreglerna 1994 och Allmänna svenska kaskoförsäkringsvillkor 2000.

Boken vänder sig främst till praktiskt verksamma inom sjöfarten, studenter vid högre sjöfartsutbildningar samt till jurister som önskar en introduktion i ämnet.

Innehåll:
1. Inledning
2. Farvatten
3. Fartyget
4. Allmänt om sjösäkerhet
5. Fartygssäkerhet
6. Sjöfartsskydd
7. Miljöskydd
8. Sjöarbetsrätt
9. Befälhavaren
10. Redare och rederi
11. Redaransvar och ansvarsbegränsning
12. Kollisioner
13. Bärgning och sjöräddning
14. Gemensamt haveri
15. Allmänt om sjötransportavtal
16. Avtal om styckegodstransport
17. Befraktningsavtal
18. Lastskadeansvar
19. Passagerartransporter
20. Sjöförsäkring
Sakordsregister
Bilagor
 
  © 2017 Jure AB