EC Competition Law Reporter
   
 
Författare:Van Bael Ivo , Bellis Jean-Francois
Titel:EC Competition Law Reporter
Anmärkning:2 volymer.
Utgivningsår:1994
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0863253563
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 9983 SEK exkl. moms
Detta referensverk är skrivet med särskilt fokus på kartellbekämpning inom EG (anti-trust law). På över 2500 sidor i två volymer behandlas ingående de konkurrensrättsregler som utvecklats och tillämpas av EG-kommissionen, EG-domstolen och Förstainstansrätten.

Innehåll:
Basic principles. Distribution. Industrial and commercial property rights. Co-operation agreements. Common horizontal agreements. Abuse of dominant position. Mergers and acquisitions. Special sectors. General procedure. State aids. EC competition law and member states. New developments. Full texts of treaties and agreements, Regulations and Directives, forms, notices, communications, etc.
 
  © 2017 Jure AB