Prop. 2020/21:128 Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot
   
 
Titel:Prop. 2020/21:128 Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot
Utgivningsår:2021
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:128
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att bestämmelserna i mervärdesskattelagen om omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller ändras genom att kopplingen till nummer i Kombinerade nomenklaturen slopas.

Ändringen syftar till att anpassa bestämmelsernas tillämpningsområde så att det bättre överensstämmer med vad som enligt allmänt språkbruk avses med avfall och skrot.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.
 
  © 2017 Jure AB