The Evolving System of Domain Name Dispute Resolution
– A paradigm study based on international norms and the jurisdictions of the U.S., the U.K. and the Federal Republic of Germany
   
 
Författare:Papiri Foteini
Titel:The Evolving System of Domain Name Dispute Resolution – A paradigm study based on international norms and the jurisdictions of the U.S., the U.K. and the Federal Republic of Germany
Utgivningsår:2002
Omfång:128 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231432
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 115
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 238 SEK exkl. moms
Denna uppsats berör domännamnstvister ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Här behandlas olika konstruktioner för att lösa konflikter mellan varumärken och domännamn. Genom att presentera olika länders sätt att lösa frågan samt att fokusera på viktigare rättsfall, ges även en intressant inblick i vissa av de stora ländernas praxis - nämligen USA, Storbritannien och Tyskland. Slutligen förs även en diskussion om den så kallade ”Second Internet Domain Name Process”, vilken mycket väl kan bli nästa stora internationella fråga.

Intresset av ett system för domännamn är inte avgränsat till ett land utan är en internationell fråga. Behovet av att hitta snabba och effektiva sätt att lösa tvister rörande domännamn har lett fram till ett behov av att hitta nya sätt att lösa internationella tvister samt uppkomsten av nationella så kallade ”fast-track-system”. Dessa bör därefter kunna lägga grunden för framtida rättsprocesser, både nationella och internationella.
 
  © 2017 Jure AB