Logistikrätt - grunder och tillämpning
   
 
Författare:Stöth Göran
Titel:Logistikrätt - grunder och tillämpning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:205 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147138364
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 448 SEK exkl. moms
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.


I den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat samtliga kapitel. Behovet av att revidera har främst föranletts av att en ny järnvägstrafiklag har trätt i kraft och att Incoterms 2020 har publicerats.
 
  © 2017 Jure AB