Takeover-reglerna
– En kommentar
   
 
Författare:Sjöman Erik , Skog Rolf
Titel:Takeover-reglerna – En kommentar
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:566 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024712
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1368 SEK exkl. moms
I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North Growth Market, Spotlight Stock Market och Nordic SME. Reglerna gäller i ny lydelse sedan den 1 januari 2021. Verket innehåller även en uppdaterad kommentar till 2006 års lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
 
  © 2017 Jure AB