Arbetsrättsliga förhandlingar
– En handbok
   
 
Författare:Persson Per-Olof , Öhrn Carolina
Titel:Arbetsrättsliga förhandlingar – En handbok
Anmärkning:
Utgivningsår:2021
Omfång:172 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023555
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 391 SEK exkl. moms
Inom det arbetsrättsliga systemet finns olika typer av förhandlingar: tvisteförhandling, samverkansförhandling, kollektivavtalsförhandling och förhandling enligt den allmänna förhandlingsrätten.

För dem som förhandlar inom arbetsrätten är det grundläggande att känna till de olika förhandlingstyperna, deras syfte och hur de praktiskt kan användas.

Denna handbok vänder sig till dem som deltar i arbetsrättsliga förhandlingar eller som av andra skäl behöver kunskap i ämnet, såväl fackliga företrädare som företrädare för arbetsgivare, och kan även användas i utbildningssammanhang.

Boken är användbar i det praktiska arbetslivet. De olika förhandlingstyperna, från förberedelse av förhandlingen till dess avslut, gås igenom. Boken innehåller även en exempelsamling där de olika förhandlingar som kan bli aktuella beskrivs utifrån konkreta fall.
 
  © 2017 Jure AB