Avtaler
   
 
Författare:Giertsen Johan
Titel:Avtaler
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:472 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215036786
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1170 SEK exkl. moms
Forfatteren behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon. Forfatterens tunge vektlegging av EU-/EØS-kontraktsretten og EU-domstolens praksis vil bli ytterligere forsterket. Forfatteren vil i denne utgaven også legge større vekt på digital avtaleinngåelse, som reiser en rekke spørsmål.
 
  © 2017 Jure AB