Arbetsrätt
   
 
Författare:Andersson Anderz , Edström Örjan , Ingmanson Staffan
Titel:Arbetsrätt
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:208 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147143115
Serie:Arbetsdomstolens domar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 391 SEK exkl. moms
Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot diskriminering. Andra områden som behandlas är arbetstidsregleringen och ledighetslagstiftningen. Vidare behandlas EU-arbetsrättens inverkan på den svenska lagstiftningen.


Arbetsrätt passar som lärobok vid högskolans juridiska introduktionskurser och i andra kurser som behandlar grundläggande arbetsrätt. Ett annat användningsområde är facklig utbildning och personalutbildning för anställda som behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Instuderingsfrågor på de olika delarna underlättar inlärning och diskussion i grupper.

I denna sjunde upplaga har författarna reviderat och uppdaterat samtliga kapitel.
 
  © 2017 Jure AB