Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förordningen, internationella äktenskapslagen och nordiska äktenskapsförordningen
   
 
Författare:Bergquist Ulf
Titel:Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förordningen, internationella äktenskapslagen och nordiska äktenskapsförordningen
Utgivningsår:2021
Omfång:382 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023159
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Familjerätt

Pris: 770 SEK exkl. moms
Boken innehåller kommentarer paragraf för paragraf till fyra centrala lagar inom internationell äktenskaps- och föräldrarätt.

Bryssel II ter-förordningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, innehåller stora förändringar, främst inom föräldrarätten, jämfört med den tidigare Bryssel II bis-förordningen.

Den internationella äktenskapslagen innehåller nationella svenska regler på de områden som ej täcks av Bryssel II ter-förordningens äktenskapsrättsliga regler. Lagen har 2019 och 2021 fått nya strängare regler om barnäktenskap respektive månggifte. Dessa regler kommenteras särskilt ingående.
 
  © 2017 Jure AB