Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt
   
 
Författare:Maunsbach Ulf , Bramstång Gunnar , Lindskoug Patrik
Titel:Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt
Utgivningsår:2021
Omfång:297 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018766
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 399 SEK exkl. moms
Vi lever i en tid när gränsöverskridande rättsförhållanden blir en allt mer naturlig del av vår vardag. Med det ökade antalet internationella rättsförhållanden ökar också antalet potentiella tvister som har anknytning till mer än ett land. Makar med olika medborgarskap kanske kommer att vilja skiljas och den köpta produkten från det andra landet kanske var felaktig. När tvister av den här typen ska hanteras uppkommer särskilda problem. Vilka domstolar är behöriga att pröva tvister som anknyter till flera länder, och vilket lands lag ska domstolen tillämpa när målet prövas? Dessa och liknande frågor behandlas inom den internationella privat- och processrätten, som här presenteras på ett grundläggande och åskådligt sätt.

Boken är i första hand tänkt att användas i undervisning, som en introduktion till ämnet, men den lämpar sig väl för alla som vill bekanta sig med den internationella privat- och processrättens problem och få en grundläggande förståelse för hur de ska ska lösas.
 
  © 2017 Jure AB