Författningssamling i förmögenhetsrätt 2021/22
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan , red.
Titel:Författningssamling i förmögenhetsrätt 2021/22
Utgivningsår:2021
Omfång:435 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023357
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 273 SEK exkl. moms
Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centrala författningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla samlingen lättillgänglig återges en del författningar endast i utdrag.

De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB